Kindcentrum Meester Snel

Kloosterstraat 13 7581 GELosser Losser

  • Leerlingen werken binnen de groep op hun eigen niveau aan opdrachten.
  • Achter onze school hebben we een groot groen schoolplein met vele speelmogelijkheden.
  • Groep 1-2 heeft het thema water en onderzoekt drijven en zinken.
  • Op ons schoolplein hebben we 4 schoolkonijnen. De leerlingen mogen ze verzorgen en knuffelen.
  • "Snellie" staat centraal bij ons sociaal emotionele programma Positive Behaviour Support (PBS)

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Eens per jaar nemen we in de groepen 5 tot en met 8 een digitaal veiligheidsonderzoek af. We zijn al jaren een Veilige School waar kinderen zich prettig voelen. Natuurlijk leren we over de tevredenheid het meest op gewone schooldagen. Je kunt aan kinderen heel goed zien of ze het naar de zin hebben of niet. Als er iets aan de hand is, proberen we het zo snel mogelijk op te lossen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In maart 2017 is een oudertevredenheidsonderzoek afgenomen. De ouders waardeerden de school met een rapportcijfer van 8.4. Ouders scoorden hoog op “gastvrijheid van de school”. Ze voelen zich welkom in de school  en op “informatievoorziening door de school”.

In maart 2018 hebben we een ouderenquête gehouden om te vragen waarom ouders voor de Meester Snelschool kiezen. Voor ouders zijn belangrijke redenen om voor onze school te kiezen de kleinschaligheid, goed onderwijs en het ruime schoolplein.

We vinden het belangrijk om een goed contact met ouders te hebben. Als u ergens mee zit dan willen we graag dat u binnenkomt en ons vertelt wat u bezig houdt. Zo kunnen we samen zoeken naar een oplossing.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven