Kindcentrum Meester Snel

Kloosterstraat 13 7581 GELosser Losser

  • Leerlingen werken binnen de groep op hun eigen niveau aan opdrachten.
  • Achter onze school hebben we een groot groen schoolplein met vele speelmogelijkheden.
  • Groep 1-2 heeft het thema water en onderzoekt drijven en zinken.
  • Op ons schoolplein hebben we 4 schoolkonijnen. De leerlingen mogen ze verzorgen en knuffelen.
  • "Snellie" staat centraal bij ons sociaal emotionele programma Positive Behaviour Support (PBS)

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op Kindcentrum Meester Snel in Losser.

Op deze site vindt u informatie die voor een groot deel geplaatst is door de Dienst Uitvoering Onderwijs. Daarnaast heeft de school specifieke informatie gegeven, voor zover mogelijk deze site dat toelaat. Graag verwijs ik u naar onze website: www.meestersnelvco.nl

Nog liever zou ik u willen uitnodigen voor een vrijblijvend informatief gesprek op onze school. Dat geeft u als ouder een goed beeld van de dagelijkse gang van zaken van ons Kindcentrum Meester Snel waar basisschool Meester Snel een onderdeel van is naast onze opvangmogelijkheden voor 0-12 jaar.

Marjolein Bax

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilige school
  • Zorg voor alle leerlingen
  • Positieve gedragsaanpak: PBS
  • 4XWijzer
  • Groeigesprekken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij zijn een relatief kleine school met 113 leerlingen. De kracht van onze school is onder andere dat alle leerlingen kennen elkaar van groep 1 tot en met groep 8. Ze spelen samen in de pauzes op het plein en ook bij andere activiteiten is er veel onderlinge saamhorigheid. De teamleden kennen ook alle leerlingen. 

We hebben van oorsprong 4 combinatiegroepen, maar mocht een combinatiegroep te groot worden dan proberen we deze groep te splitsen. In het schooljaar 2018-2019 is groep 3-4 het hele jaar 4 ochtenden per week gesplitst en groep 1-2 is vanaf januari 2019 ook gesplitst. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
110
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven