Kindcentrum Meester Snel

Kloosterstraat 13 7581 GE Losser

  • We sluiten aan bij de mogelijkheden van een kind. Extra uitdaging of ondersteuning bieden wij voor iedereen.
  • Achter onze school hebben we een groot plein met veel speelmogelijkheden. En we maken het nog groener.
  • Ontdekken, nieuwsgierig zijn, experimenteren en leren doe je bij 4x Wijzer
  • Mascotte Snellie laat de waarden veiligheid, verantwoordelijkheid en respect zien in de school.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op Kindcentrum Meester Snel in Losser! Graag wil ik u uitnodigen voor een vrijblijvende rondleiding op onze school om zelf de fijne sfeer te proeven. Bel voor een afspraak of gesprek 053-5383994. Dat geeft u als ouder een goed beeld van de dagelijkse gang van zaken van ons Kindcentrum Meester Snel. In het Kindcentrum verzorgt basisschool Meester Snel samen met Humankind, opvang voor 0 tot en met 13 jaar. vriendelijke groet, Marjolein Bax, directeur.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • 4 x Wijzer school
  • Goede onderwijskwaliteit
  • Kleinschalig
  • Iedereen kent elkaar
  • Persoonlijke aandacht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op onze school zitten rond de 110 leerlingen verdeeld over 4 combinatiegroepen. Het voordeel van combinatiegroepen is dat kinderen makkelijk van elkaar kunnen leren. Ze leren om goed zelfstandig te werken en om samen te werken. Als een combinatiegroep te groot wordt is er vaak mogelijkheid om deze te splitsen.

Leerlingen komen bij ons uit alle buurten van Losser, Glane, Overdinkel en Gronau. Iedereen is welkom en de groepen zijn dan ook een doorsnede van de huidige maatschappij. 

Ouders kiezen ons onder andere om de kleinschaligheid. Dit zie je terug in de aandacht voor de leerling omdat de groepen niet te groot zijn en alle leerlingen en teamleden kennen elkaar. Er is een grote onderlinge saamhorigheid.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
97
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven