Kindcentrum Meester Snel

Kloosterstraat 13 7581 GELosser Losser

  • Leerlingen werken binnen de groep op hun eigen niveau aan opdrachten.
  • Achter onze school hebben we een groot groen schoolplein met vele speelmogelijkheden.
  • Groep 1-2 heeft het thema water en onderzoekt drijven en zinken.
  • Op ons schoolplein hebben we 4 schoolkonijnen. De leerlingen mogen ze verzorgen en knuffelen.
  • "Snellie" staat centraal bij ons sociaal emotionele programma Positive Behaviour Support (PBS)

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Soms moet een leerkracht vervangen worden. Dit is bijvoorbeeld bij ziekte of het volgen van een nascholing onder schooltijd.

Bij vervanging van een leerkracht proberen we zoveel mogelijk dezelfde invaller voor de groep te krijgen. VCO heeft daartoe een eigen invalpool met vaste leerkrachten aangesteld. Als we vooraf weten dat een leerkracht vervangen wordt, dan brengen we u hiervan op de hoogte door middel van een nieuwsbericht in het ouderportaal Mijn School.

Helaas zijn er steeds minder invallers beschikbaar. We proberen het dan altijd eerst intern op te lossen met een duo-collega of andere collega, maar soms is ook dit niet mogelijk en hebben we geen vervangende leerkracht. Op een creatieve manier zorgen we er dan voor dat de groep minimaal toch een dag les krijgt door een groep op te delen over de andere groepen. In uiterste nood zullen we een groep vrijgeven. U hoort dit altijd een dag voordat het werkelijk aan de orde is. Mocht u hierdoor in grote problemen komen, dan kan uw kind altijd toch naar school en plaatsen we het in een andere groep.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school bestaat uit 4 combinatiegroepen. Als een combinatiegroep te groot wordt dan proberen we deze groep te splitsen.

We werken binnen de groep met verschillende niveaus: verlengde instructie (voor leerlingen die extra herhaling nodig hebben), de basisgroep en de plusgroep (voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben). Als het nodig is werken met leerlingen groepsdoorbrekend, dit betekent dat een leerling lesstof in een andere groep kan volgen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Terug naar boven