RK Basisschool De Lage Weijkens

Doelen 1 5175 CP Loon op Zand

Schoolfoto van RK Basisschool De Lage Weijkens

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van basisschool De Lage Weijkens.

U krijgt in dit SchoolVenster inzicht in de resultaten van De Lage Weijkens. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Waar nodig geeft de school toelichting bij de cijfers en feiten. Harde cijfers geven immers niet altijd de kwaliteit van het onderwijs weer waar de school voortdurend en aantoonbaar aan werkt. Ons MOTTO daarom is:

ONTWIKKELEN DOE JE SAMEN

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Oog voor ieder kind
  • Kwaliteit
  • Kleinschalig
  • Ouderbetrokkenheid
  • Thematisch werken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober 2020 (teldatum) telde de school 203 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
185
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Buitenschoolse opvang (BSO) is te regelen bij Kinderopvang Midden-Brabant en is gehuisvest tegenover de school. Er is ook een aantal kinderen van De Lage Weijkens dat gebruikt maakt van de BSO van Kinderopvang Buitenlust in Loon op Zand. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven