RK Basisschool De Lage Weijkens

Doelen 1 5175 CP Loon op Zand

  • Schoolfoto van RK Basisschool De Lage Weijkens
  • Schoolfoto van RK Basisschool De Lage Weijkens
  • Schoolfoto van RK Basisschool De Lage Weijkens
  • Schoolfoto van RK Basisschool De Lage Weijkens
  • Schoolfoto van RK Basisschool De Lage Weijkens

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van basisschool De Lage Weijkens.

U krijgt in dit SchoolVenster inzicht in de resultaten van De Lage Weijkens. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Waar nodig geeft de school toelichting bij de cijfers en feiten. Harde cijfers geven immers niet altijd de kwaliteit van het onderwijs weer waar de school voortdurend en aantoonbaar aan werkt. Ons MOTTO daarom is:

ONTWIKKELEN DOE JE SAMEN

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwaliteit
  • Eigenaarschap
  • Samen
  • Welbevinden
  • Kleinschalig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
180
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Buitenschoolse opvang (BSO) is te regelen bij Kinderopvang Midden-Brabant en is gehuisvest tegenover de school. Er is ook een aantal kinderen van De Lage Weijkens dat gebruikt maakt van de BSO van Kinderopvang Buitenlust in Loon op Zand. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Rookvrije school    

Ons schoolterrein is volgens de wet rookvrij. Dit betekent dat niemand rookt op het schoolterrein of in het zicht van de kinderen. We maken hierbij geen onderscheid tussen sigaretten, e-sigaretten of andere rookwaren. We doen dit omdat roken erg verslavend is en slecht voor je gezondheid. Ook ongewild meeroken is schadelijk voor mensen die zelf niet roken. We vinden een rookvrije en gezonde omgeving voor onze leerlingen en het personeel belangrijk.

Terug naar boven