RK Basisschool De Lage Weijkens

Doelen 1 5175 CP Loon op Zand

  • Schoolfoto van RK Basisschool De Lage Weijkens
  • Schoolfoto van RK Basisschool De Lage Weijkens
  • Schoolfoto van RK Basisschool De Lage Weijkens
  • Schoolfoto van RK Basisschool De Lage Weijkens
  • Schoolfoto van RK Basisschool De Lage Weijkens

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Tevredenheidspeiling.

Jaarlijks nemen wij op onze school een leerling- en oudertevredenheidspeiling af. Hieruit krijgen wij veel informatie over de manier waarop zij  het onderwijs, de schoolcultuur, het gebouw en imago van de school beleven. In het schooljaar 2022-2023 heeft de school de vragenlijst Tevredenheidspeiling WMK in laten vullen door leerlingen, ouders, team. 

Tevredenheid
8,7
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Oudertevredenheidspeiling.

Jaarlijks nemen wij op onze school een leerling- en oudertevredenheidspeiling af. Hieruit krijgen wij veel informatie over de manier waarop zij  het onderwijs, de schoolcultuur, het gebouw en imago van de school beleven. In het schooljaar 2022-2023 heeft de school de vragenlijst Tevredenheidspeiling WMK in laten vullen door leerlingen, ouders, team.

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven