KBs St. Ludgerus

Prinses Margrietlaan 7 3632 EA Loenen aan de Vecht

  • Schoolfoto van KBs St. Ludgerus
  • Leren in de natuur
  • Kleuters spelen veilig buiten op een afgesloten speelterrein

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij basisschool de Ludgerus

Ons team heeft de ambitie om iedere leerling te laten groeien. Wij werken vanuit vertrouwen, stimuleren de nieuwsgierigheid en vergroten de betrokkenheid.

In ons nieuwe moderne schoolgebouw creëren we een uitdagende leeromgeving waar iedereen zich kan ontwikkelen. We zijn een katholieke school waar iedereen welkom is.

‘Met plezier leren en trots op hun prestaties, dat willen wij voor al onze leerlingen’.

Om goed in te kunnen spelen op de unieke talenten en persoonlijke behoeftes van onze leerlingen bieden wij onderwijs van hoge kwaliteit. Als team werken we graag samen, zijn leergierig en vakkundig en bruisen van energie. Wij willen een goed voorbeeld zijn.

Onze ouders zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun kind en de activiteiten van de school. Er is sprake van een open communicatie, we respecteren elkaars deskundigheid en zorgen samen voor een fijne schoolperiode.

Onze leerlingen gaan met plezier naar school en trots naar huis!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilige leeromgeving
  • Onderzoekend leren
  • Vergroten eigenaarschap
  • Stimuleren plezier in lezen
  • Engels vanaf groep 1

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de Ludgerus hebben we 190 leerlingen. We hebben twee kleutergroepen en verdelen onze leerlingen over negen groepen. De groepsgrootte varieert.

Leerlingen worden meestal al voor hun tweede verjaardag aangemeld. We hebben geen wachtlijst. 

Veruit de meeste leerlingen komen uit Loenen a/d Vecht, maar steeds vaker ook uit de aangrenzende dorpen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
190
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij hanteren een continurooster, waarbij de leerlingen vier dagen les hebben met een lunchpauze op school en de woensdagmiddag vrij zijn. De leerlingen lunchen samen met de leerkracht in de klas en gaan daarna buitenspelen.

Door structuur en duidelijkheid creëren we rust in de groepen. Na schooltijd hebben de leerlingen meer tijd om te spelen, sporten en het maken van huiswerk.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven