KBs St. Ludgerus

Prinses Margrietlaan 7 3632 EA Loenen aan de Vecht

  • Schoolfoto van KBs St. Ludgerus
  • Leren in de natuur
  • Kleuters spelen veilig buiten op een afgesloten speelterrein

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In maart 2022 hebben we de leerlingtevredenheid gemeten bij onze leerlingen van groep 6, 7 en 8. We zijn heel trots dat onze leerlingen de school een gemiddeld rapportcijfer van een 8,4 geven.

  • De lessen die gegeven worden krijgen een 8,7.
  • Het welbevinden in de groep krijgt een 7,5.
  • De sociale veiligheid krijgt een 8,7.
Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Gemiddeld genomen zijn ouders tevreden over de school (8,0). De kinderen gaan met plezier naar school (8,6) en de kinderen voelen zich veilig (8,3). Het contact met de medewerkers van school wordt als prettig ervaren (8,2) en de vakbekwaamheid van de leerkrachten wordt een 8,2 gegeven. Wat de kinderen leren wordt beoordeeld met 7,9 en hoe dit aansluit bij zijn of haar niveau wordt eveneens een 7,9 gegeven. Er wordt een 7,4 gescoord ten aanzien van het uitdagen van kinderen zich maximaal te ontwikkelen. Hier valt nog winst te behalen en is voor ons een aandachtspunt. De algemene communicatie krijgt een 7,9 en de communicatie over het kind een 7,6.
Over het algemeen zijn we trots en tevreden met bovenstaande uitkomst. De onderdelen waar we lager op scoren zijn aandachtspunten om verder te ontwikkelen.   
Tevredenheid
8,0

Terug naar boven