KBs St. Ludgerus

Prinses Margrietlaan 7 3632 EA Loenen aan de Vecht

  • Schoolfoto van KBs St. Ludgerus
  • Leren in de natuur
  • Kleuters spelen veilig buiten op een afgesloten speelterrein

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In maart 2023 hebben we de leerlingtevredenheid gemeten bij onze leerlingen van groep 6, 7 en 8. We zijn heel trots dat onze leerlingen de school een gemiddeld rapportcijfer van een 8,3 geven.

  • De lessen die gegeven worden krijgen een 8,6.
  • Het welbevinden in de groep krijgt een 7,6.
  • De ervaren veiligheid krijgt een 8,1.
Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Gemiddeld genomen zijn de ouders tevreden over de school (7,1). De kinderen gaan met plezier naar school (8,6) en de kinderen voelen zich veilig (8,1). De opvoedkundige taak van de school wordt beoordeeld met een 6,5. Het contact met de medewerkers van school wordt als prettig ervaren (7,2) en de vakbekwaamheid van de leerkrachten een 7,2. Wat de kinderen leren wordt beoordeeld met 7,2 en hoe dit aansluit bij zijn of haar niveau wordt een 6,9 gegeven. Er wordt een 6,4 gescoord ten aanzien van het uitdagen van kinderen zich maximaal te ontwikkelen. Hier valt nog winst te behalen en is voor ons een aandachtspunt. De algemene communicatie krijgt een 6,7 en de communicatie over het kind een 6,3. 
Over het algemeen zijn we trots en tevreden met bovenstaande uitkomst. De onderdelen waar we lager op scoren zijn aandachtspunten waarover wij graag met ouders in gesprek gaan om wederzijdse verwachtingen en behoeften verder af te stemmen.   

Tevredenheid
7,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven