De Sprankel

Grotenhof 4 5737 CB Lieshout

  • Rechts beneden is de kinderopvang te zien. Boven zijn de lokalen van de groepen 4 en 5.
  • Op het speelplein zijn zebrapaden en haaientanden aangebracht, zodat het als verkeersplein kan worden gebruikt.
  • Onze school maakt gebruik van de modernste hulpmiddelen. In iedere groep hangen touchscreen borden en wordt gewerkt met Skoolmates.
  • Op de gang voor groep 7 is een ruimte, waar leerlingen zelfstandig kunnen werken.
  • Spel en samenwerking vinden wij belangrijk.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vernieuwend
  • Toegankelijk
  • Inspirerend
  • Professioneel
  • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
281
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij hanteren een continurooster, de kinderen eten op school.

maandag 8.30 uur - 14.30 uur

dinsdag 8.30 uur - 14.30 uur

woensdag 8.30 uur - 12.30 uur

donderdag 8.30 uur - 14.30 uur

vrijdag 8.30 uur - 14.30 uur   (groepen 1/2 tot 12.00 uur)

Buitenschoolse opvang wordt verzorgd door Spring Kinderopvang, in het Kindcentrum. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven