De Sprankel

Grotenhof 4 5737 CB Lieshout

  • Rechts beneden is de kinderopvang te zien. Boven zijn de lokalen van de groepen 4 en 5.
  • Op het speelplein zijn zebrapaden en haaientanden aangebracht, zodat het als verkeersplein kan worden gebruikt.
  • Onze school maakt gebruik van de modernste hulpmiddelen. In iedere groep hangen touchscreen borden en wordt gewerkt met Skoolmates.
  • Op de gang voor groep 7 is een ruimte, waar leerlingen zelfstandig kunnen werken.
  • Spel en samenwerking vinden wij belangrijk.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vernieuwend
  • Toegankelijk
  • Inspirerend
  • Professioneel
  • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school heeft ongeveer 280 leerlingen.
Dit leerlingenaantal zal nog iets dalen i.v.m. het aantal kinderen dat uitstroomt in de bovenbouw. De verwachting is dat dit daarna stabiliseert.
We zijn een echte dorpsschool.
We hebben een gemiddelde ouderpopulatie.
Ouders hebben veelal een MBO of HBO opleiding.
Waar we jaren geleden nog nauwelijks kinderen van anderstalige ouders hadden zien we dat nu iets toenemen bij de instroom in de onderbouw.
De afkomst is uit een verscheidenheid aan landen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
247
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij hanteren een continurooster, de kinderen eten tussen de middag in de eigen klas met de eigen leerkracht. We eten een kwartier in de klas en daarna spelen de kinderen een half uur buiten. In de ochtend is er nog een pauze van een kwartier. 

maandag       8.30 uur - 14.30 uur

dinsdag         8.30 uur - 14.30 uur

woensdag      8.30 uur - 12.30 uur

donderdag     8.30 uur - 14.30 uur

vrijdag          8.30 uur - 14.30 uur   (groepen 1/2 tot 12.00 uur)

Buitenschoolse opvang wordt verzorgd door Spring Kinderopvang, in het Kindcentrum. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven