De Sprankel

Grotenhof 4 5737 CB Lieshout

  • Rechts beneden is de kinderopvang te zien. Boven zijn de lokalen van de groepen 4 en 5.
  • Op het speelplein zijn zebrapaden en haaientanden aangebracht, zodat het als verkeersplein kan worden gebruikt.
  • Onze school maakt gebruik van de modernste hulpmiddelen. In iedere groep hangen touchscreen borden en wordt gewerkt met Skoolmates.
  • Op de gang voor groep 7 is een ruimte, waar leerlingen zelfstandig kunnen werken.
  • Spel en samenwerking vinden wij belangrijk.

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,2

Terug naar boven