De Sprankel

Grotenhof 4 5737 CB Lieshout

  • Rechts beneden is de kinderopvang te zien. Boven zijn de lokalen van de groepen 4 en 5.
  • Op het speelplein zijn zebrapaden en haaientanden aangebracht, zodat het als verkeersplein kan worden gebruikt.
  • Onze school maakt gebruik van de modernste hulpmiddelen. In iedere groep hangen touchscreen borden en wordt gewerkt met Skoolmates.
  • Op de gang voor groep 7 is een ruimte, waar leerlingen zelfstandig kunnen werken.
  • Spel en samenwerking vinden wij belangrijk.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op De Sprankel zijn de kinderen vanaf groep 3 tot en met groep 8 in leerstofjaarklassen gegroepeerd. De groepen 1 en 2 zijn zogenaamde combinatiegroepen. We streven naar een zo groot mogelijke differentiatie van het onderwijsaanbod, zodat de kinderen op hun eigen niveau aan de slag kunnen. Er wordt met een activiteit samen gestart en afgesloten. Tijdens de activiteit kan het aanbod verschillend worden aangeboden: in tempo en hoeveelheid.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Terug naar boven