Het Gele Park - Basisonderwijs

Varsseveldseweg 47 7131 BH Lichtenvoorde

  • Schoolfoto van Het Gele Park - Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Het Gele Park - Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Het Gele Park - Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Het Gele Park - Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Het Gele Park - Basisonderwijs

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

We willen altijd een zo hoog mogelijk resultaat als het gaat om welbevinden en de veiligheid van de kinderen op onze school. Voelen ze zich fijn op school? Voelen ze zich gehoord door ons? Ieder jaar nemen we hiervoor een vragenlijst af. Hierin kunnen we zien hoe de kinderen het op school ervaren als het gaat over deze punten. 

Als we de resultaten afzetten tegen die van het landelijke gemiddelde kunnen we stellen dat deze nagenoeg gelijk zijn. We willen echter hierin beter doen. Bij de resultaten betrekken we ook de leerlingenraad, team en MR. Samen kijken we naar stappen om ons onderwijs planmatig te verbeteren. 

We willen dat alle kinderen met plezier naar school komen en zich fijn en veilig voelen. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Binnen Stichting Paraat Scholen worden alle ouders iedere twee jaar bevraagd a.d.h.v. een ouder-tevredenheidsenquête. Dat doen wij dus ook op onze school. Hiervoor maken wij gebruik van de SuccesSpiegel. De laatste ouder-tevredenheidsenquête is afgenomen in schooljaar 2020 - 2021 en voor 2022 - 2023 staat een nieuw meetmoment in het jaarplan.

De uitkomsten helpen ons om te zien, of ingezet beleid o.b.v. de resultaten van de vorige vragenlijst het gewenste effect heeft gehad.

Met de vragenlijst krijgen we een beter beeld m.b.t. verschillende aspecten van ons onderwijs en de organisatie ervan: Wat doen we goed?, wat kan beter?, wat vinden de ouders belangrijk?

Via de nieuwsbrief wordt de betreffende enquête tijdig aangekondigd en via e-mail ontvangt u dan inloggegevens.

De uitkomsten, conclusies en actiepunten worden uiteraard met de MR en u gedeeld.

Uw medewerking hieraan wordt zeer op prijs gesteld.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven