Het Gele Park - Basisonderwijs

Varsseveldseweg 47 7131 BH Lichtenvoorde

  • Schoolfoto van Het Gele Park - Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Het Gele Park - Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Het Gele Park - Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Het Gele Park - Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Het Gele Park - Basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Samen met kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp Binnen IEKC Het Gele Park hebben we de visie: "Samen waar het kan, apart waar het nodig is"

In Het Gele Park worden kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp voor kinderen van 0 tot 13 jaar gecombineerd en aangeboden op één locatie.

We zijn volop in ontwikkeling om naar maatwerk-onderwijs voor ieder kind toe te groeien: We proberen door de hokjes van scholen en leerjaren heen te denken, door intensiever met de partners samen te werken en de leerlingen vanuit mogelijkheden en niet vanuit belemmeringen te benaderen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier - Welbevinden
  • Afstemming - Maatwerk
  • Verbinding - Samen - Dialoog
  • Respect - Professionaliteit
  • Ontwikkeling - Leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het Gele Park - Basisonderwijs start het schooljaar met ongeveer 330 leerlingen.

Naarmate het jaar vordert stromen nieuwe leerlingen in (voornamelijk kinderen die vier worden en vanaf dat moment naar school toe gaan), waardoor we met ongeveer 340 leerlingen het schooljaar verwachten af te ronden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
332
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school werkt met het continurooster, de school voor alle leerlingen op hetzelfde moment begint en eindigt.

Alle kinderen nemen zelf een lunchpakket mee. De leerkrachten eten met de kinderen in de klas. Daarna wordt er buiten gespeeld onder begeleiding van een of meerdere leerkrachten.

Na schooltijd is er binnen het IEKC de mogelijkheid om gebruik te maken van de buitenschoolse opvang. Hiervoor kunt u contact opnemen met stichting De Achthoek.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven