Het Gele Park - Basisonderwijs

Varsseveldseweg 47 7131 BH Lichtenvoorde

  • Schoolfoto van Het Gele Park - Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Het Gele Park - Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Het Gele Park - Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Het Gele Park - Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Het Gele Park - Basisonderwijs

Het team

Toelichting van de school

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een jaarkalender, waarin belangrijke data en praktische informatie zijn opgenomen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Alle scholen binnen de stichting hebben 5% formatie gekregen om de eerste twee weken vervanging intern op te kunnen lossen. Binnen deze twee weken kan geen aanspraak worden gedaan op een invaller uit de invalpool.

Deze leerkrachten die geen eigen groep hebben op de dagen dat ze wel aanwezig zijn volgens het werkrooster, zijn de eerstaangewezen invallers op het moment dat er een leerkracht wegens verlof afwezig is.

De reguliere werkzaamheden die de vervangers uitvoeren, komen te vervallen zodra een klas wegens kortdurend verlof naar huis gestuurd dreigen te worden.

Medewerkers met een werktijdfactor die niet aansluit bij het rooster (ze houden nog taakuren over om in te zetten), kunnen worden ingezet voor vervanging. Hierover worden door het management van de school individueel met iedere medewerker voorafgaand aan het nieuwe schooljaar jaarafspraken gemaakt.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het Gele Park beschikt over goede faciliteiten. Het gebouw is ruim opgezet, met open ruimtes en veel buitenlicht. Er zijn diverse spreekkamers door het gebouw heen te vinden voor overleg, lesjes en begeleiding in kleine setting. De sportfaciliteiten in de gymzaal en het speellokaal zijn modern en uitgebreid aanwezig en flexibel te gebruiken door verplaatsbare wanden te openen en de ruimtes met de centrale hal te verbinden.

De buitenruimte is een waar feestje voor onze leerlingen: Veel ruimte, uitgebreide en uiteenlopende spel-, ontdek- en beweegmogelijkheden en heel veel natuur!

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Spel is het startpunt voor het leren in leerjaar 1 en 2. Veel doelen komen naast bewuste lesjes van de leerkracht, ook tijdens het thematisch werken en spel geïntegreerd aan bod (ontdekkend leren).

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Vanaf de start van de lesdag tot de lunchpauze werken de leerlingen binnen hun unit in beginsel aan de doelen uit de kernvakken (Lezen, Taal, Rekenen).

Vanaf de lunchpauze tot het einde van de lestijd werken de units in beginsel leerjaar doorbrekend gedurende vijf periodes in het schooljaar thematisch aan de doelen uit Wereldoriëntatie, Kunstzinnige en Creatieve Vorming en Wetenschap & Technologie.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Binnen het IEKC breiden we de samenwerking met de partners uit, zodat we altijd in staat zijn iedere onderwijsbehoefte te kunnen bedienen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven