De Leeuwerik

Zandkreekstraat 35 4456 AL Lewedorp

  • Schoolfoto van De Leeuwerik
  • Schoolfoto van De Leeuwerik
  • Schoolfoto van De Leeuwerik
  • Schoolfoto van De Leeuwerik
  • Schoolfoto van De Leeuwerik

In het kort

Toelichting van de school

De Leeuwerik maakt onderdeel uit van de Prisma Scholengroep.Op de Leeuwerik willen we kinderen onderwijs geven in een veilig en warm pedagogisch klimaat. Een klimaat waarin kinderen datgene krijgen wat ze nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Het kind staatbij ons op de Leeuwerik dus centraal! Uiteraard willen wij dit samen met alle betrokkenen bewerkstelligen,Daarin hebben namelijk ook de ouders en alle externe partijen een belangrijke rol.

Daarnaast is er sinds jaar en dag een nauwe samenwerking met KIBEO, de kinderopvanorganisatie die in hetzelfde gebouw zetelt. Tezamen vormen we een Integraal Kind Centrum, nu nog in ontwikkeling.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Interconfessioneel
  • Eigenaarschap leerlingen
  • Goede en veilige sfeer
  • Je mag hier anders zijn
  • Ouderbetrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Leeuwerik is gestaag groeiend wat betreft het aantal leerlingen, hoewel de grafiek anders laat zien.  Afgelopen jaar waren er rond oktober 2021) nog 118 leerlingen. Dit had te maken met een grote groep 8 die in juli 2021 de school verliet. In juli 2022 gaan 13 leerlingen naar het voortgezet onderwijs.

Echter dit schooljaar (2022-2023) zijn er rond 1 oktober 2022 130 leerlingen ingeschreven.  Vanwege nieuwbouw maar ook betaalbare woningen zien we dat het dorp steeds meer in trek is bij jonge gezinnen. Bij de kinderopvang schrijven ze ook steeds meer jonge kinderen in. De meeste leerlingen wonen in Lewedorp zelf, maar ook een aanzienlijk aantal in het buitengebied rondom Lewedorp.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
128
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven