De Leeuwerik

Zandkreekstraat 35 4456 AL Lewedorp

  • Schoolfoto van De Leeuwerik
  • Schoolfoto van De Leeuwerik
  • Schoolfoto van De Leeuwerik
  • Schoolfoto van De Leeuwerik
  • Schoolfoto van De Leeuwerik

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In maart 2022 is op De Leeuwerik in een kort tijdsbestek een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd, waarbij aan leerlingen uit de bovenbouw, ouders, medewerkers en leidinggevenden gevraagd is hun mening te geven over hun school. Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van de vragenlijstenset Qschool PO van B&T organisatieadvies. Daarnaast hebben leerlingen uit de middenbouw een foto-opdracht uitgevoerd. De resultaten zijn direct besproken met het team en een groep ouders.
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In maart 2022 is op De Leeuwerik in een kort tijdsbestek een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd, waarbij aan leerlingen uit de bovenbouw, ouders, medewerkers en leidinggevenden gevraagd is hun mening te geven over hun school. Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van de vragenlijstenset Qschool PO van B&T organisatieadvies. Daarnaast hebben leerlingen uit de middenbouw een foto-opdracht uitgevoerd. De resultaten zijn direct besproken met het team en een groep ouders.
Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven