Kindcentrum De Boomgaard

Titiaanstraat 100 6663 PN Lent

Schoolfoto van Kindcentrum De Boomgaard

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen met behulp van VISEON 2.0. Dit instrument wordt vanaf groep 3 door de leerkrachten ingevuld. Vanaf groep 5 vullen de leerlingen ook een zelfscan in. Met behulp van de groeps- en/of leerlingprofielen bespreekt de leerkracht dit met de coördinator. Waar nodig zal er gericht een plan worden uitgezet. 

Gezien het te lage aantal leerlingen kan CITO de data niet uitwisselen met de Inspectie. Dan zouden gegevens herleidbaar kunnen zijn naar individuele kinderen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven