Openbare Basisschool De Optimist

Schor 5 8224 CM Lelystad

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Optimist
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Optimist
  • In de pauze kunnen we gebruik maken van deze leuke kabelbaan.
  • Hier het zijaanzicht en het speelplein.
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Optimist

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker, u bent hier aangekomen op de eerste pagina van het SchoolVenster van onze school: OBS De Optimist.

Wij geven u hier allerlei informatie die voor u van belang is. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van OBS de Optimist. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van Onderwijs en de school. Zodoende biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Wij zullen, waar nodig, een toelichting geven bij de cijfers en feiten.

Kijkt u voor onze website HIER

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerking
  • Doelmatig
  • Eigenaarschap
  • Ontwikkeling
  • Betrouwbaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ons aannamebeleid: Ieder kind, met of zonder ondersteuningsbehoefte, is in principe welkom op onze school. Op onze school maken wij geen onderscheid tussen geloof, ras, geaardheid of afkomst. In de wet Passend Onderwijs is opgenomen dat ouders hun kind schriftelijk bij de school van voorkeur aanmelden. Scholen moeten ouders vragen of ze hun kind al eerder bij een andere school hebben aangemeld. Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, moeten ouders dit aangeven. De school zal vragen of er gegevens beschikbaar zijn die inzicht geven in de ondersteuningsbehoefte, bijvoorbeeld onderzoeksrapporten van externe instanties. U kunt hierover meer lezen in protocol P 3100 Toelaten schorsen en verwijderen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
165
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Rond 10 uur worden de lessen kort onderbroken voor een eet- en drinkpauze. Tijdens deze pauze vindt er een onderwijs gerelateerde activiteit plaats. De leerlingen hebben pauze van 11.30 tot 12.00 uur. Alle groepen gaan dan naar buiten. Aansluitend lunchen de leerlingen, ook weer tijdens een aan het onderwijs gerelateerde activiteit, gezamenlijk met de eigen leerkracht in de klas.   

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven