Openbare Basisschool De Optimist

Schor 5 8224 CM Lelystad

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Optimist
  • Ingang en schoolplein voor de groepen 5 t/m 8.
  • In de pauze kunnen we gebruik maken van de kabelbaan.
  • Ingang en schoolplein voor de groepen 1 t/m 4.
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Optimist

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De mate van leerlingtevredenheid kunt u bekijken in de PDF hier beneden.

Op bladzijde 4 van de pdf kunt u alle gegevens vinden.

Tevredenheid
8,6

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,0

Terug naar boven