De Tjotter

Kennemerland 19 8245 ER Lelystad

Schoolfoto van De Tjotter

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen van de bovenbouw hebben ieder een vragenlijst ingevuld over het leer en leefklimaat op De Tjotter.
In de groepsbesprekingen zijn deze opbrengsten besproken en waar nodig zijn vervolggesprekken geweest.

Over het algemeen zien we een positief beeld dat klopt bij het dagelijkse beeld dat we hebben van de tevredenheid van onze leerlingen.

Tevredenheid
8,4

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,8

Terug naar boven