De Tjotter

Kennemerland 19 8245 ER Lelystad

Schoolfoto van De Tjotter

In het kort

Toelichting van de school

Op deze pagina's vindt u allerlei gegevens vanuit DUO, de Inspectie van het onderwijs, aangevuld met ons eigen verhaal. Op deze manier kunt een een behoorlijk compleet beeld krijgen van onze school. Voor meer informatie kunt u natuurlijk altijd met ons opnemen en eventueel een vrijblijvende afspraak maken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Het beste uit jezelf halen
  • Samenwerking & veiligheid
  • Respect & verantwoordelijkheid
  • 21e eeuwse vaardigheden
  • Continu verbeteren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In de afgelopen jaren is de school behoorlijk gegroeid. Door de beperkte ruimte binnen het schoolgebouw, is deze groei nu wat geremd. De verwachting is dat medio 2023 weer meer ruimte beschikbaar komt.

Wij hanteren in principe een maximale groepsgrootte van 28 leerlingen. Bij uitzondering wordt hier soms van afgeweken. Naast het aantal leerlingen, kijken we ook naar de zorgzwaarte binnen een groep. Het kan hierdoor in uitzonderingsgevallen voorkomen dat een groep met minder 28 leerlingen 'vol' is.

Voor het huidige schooljaar (2022-2023) is alleen nog (enige) ruimte in groep 7.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
299
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven