De Tjotter

Kennemerland 19 8245 ER Lelystad

Schoolfoto van De Tjotter

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van Obs de Tjotter en OBS de warande in Lelystad.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Tjotter en de Warande. Doordat de gegevens samengevoegd zijn is het voor de beide directieleden niet mogelijk om een beeld van hun eigen school te geven. Wij zijn druk bezig om de scholen uit elkaar te halen met betrekking tot de gegevens van DUO. De inspectie voor het onderwijs doet dit wel al.

Zodra dit voor elkaar is zullen wij schoolvenster compleet maken.

De Tjotter is onderdeel van Stichting School, de scholengroep voor openbaar onderwijs in Lelystad. www.stichtingschool.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Het beste uit jezelf halen
  • Samenwerking & veiligheid
  • Respect & verantwoordelijkheid
  • 21e eeuwse vaardigheden
  • Continu verbeteren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school heeft de afgelopen jaren een leerlingendaling gehad door natuurlijke krimp. Vanaf schooljaar 2017-2018 zien we dat de school stabiliseert en zien we weer een lichte toename van het aantal leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
259
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven