Professor Wassenberghskoalle

Ieborchpaed 6 9081 AR Lekkum

  • Schoolfoto van Professor Wassenberghskoalle
  • Schoolfoto van Professor Wassenberghskoalle
  • Schoolfoto van Professor Wassenberghskoalle
  • Schoolfoto van Professor Wassenberghskoalle
  • Schoolfoto van Professor Wassenberghskoalle

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Op het moment van afname maken deze leerlingen geen deel uit van de hoofdvestiging. De afname heeft plaatsgevonden na de tweede lockdown.


Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

We doen met aan het traject Ouderbetrokkenheid 3.0 van Peter de Vries. Dit was reeds lang de wens maar covid strooide roet in het eten.We merkten dat er iets anders nodig is dan de enquêtes zoals die al jaren worden gebruikt. Peter heeft gesprekken gevoerd met ouders van diverse leerlingen. Zijn bevindingen zijn hieronder geplaatst.Het team heeft een scholingsdag van Peter de Vries gevolgd. Zijn waardevolle tips zetten we om in de dagelijkse praktijk.In december hebben we op verzoek van het bestuur de enquête VenstersPO ook nog uitgezet. Het aantal respondenten is zoals verwacht laag.

Wat zien we en wat zouden we anders willen zien is daarmee beantwoord, behalve de vraag; hoe verder met ouderbetrokkenheid?

De Professionele Leergroep (PLG) Ouderbetrokkenheid werkt het uit.

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven