Professor Wassenberghskoalle

Ieborchpaed 6 9081 AR Lekkum

  • Schoolfoto van Professor Wassenberghskoalle
  • Schoolfoto van Professor Wassenberghskoalle
  • Schoolfoto van Professor Wassenberghskoalle
  • Schoolfoto van Professor Wassenberghskoalle
  • Schoolfoto van Professor Wassenberghskoalle

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Relatie centraal
  • Vrijheid en grenzen
  • Zelfstandig onderzoeken
  • Samenwerking
  • Kennis, normen, waarden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen zijn afkomstig uit een groot voedingsgebied en het aantal leerlingen ligt dan ook ver boven hetgeen dat werd verwacht.

We gaan een IKC creëren waarin de ruimte die we wensen vorm krijgt en waarin de Reggio inspiratie zichtbaar is.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
203
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Het rooster biedt de leerkrachten de ruimte om naast het speelkwartier 50 minuten pauzetijd te geven.

In de praktijk is deze pauze van 10:00-10:30 en van 12:00-12:30 uur.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De RI en E wordt  op school en Proloog niveau afgenomen.

De school heeft een specifiek ARBO programma.

Het veiligheidsdocument van de school beschrijft de diverse aspecten, zoals pestprotocol, social media etc. Dit is als bijlage toegevoegd aan VenstersPO.

De onafhankelijke vertrouwenspersoon voor Proloog (ouders en leerlingen) gaat via Cedin 0880-200300

Centraal meldpunt vertrouwensinspecteur: 0900-1113111 voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, ernstig fysiek of geestelijk geweld.  

Terug naar boven