Prof. Wassenberghskoalle

Ieborchpaed 6 9081 AR Lekkum

  • Schoolfoto van Prof. Wassenberghskoalle
  • Schoolfoto van Prof. Wassenberghskoalle
  • Schoolfoto van Prof. Wassenberghskoalle
  • Schoolfoto van Prof. Wassenberghskoalle
  • Schoolfoto van Prof. Wassenberghskoalle

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Relatie centraal
  • Vrijheid en grenzen
  • Zelfstandigheid
  • Samenwerking
  • Kennis, normen, waarden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen zijn afkomstig uit een groot voedingsgebied. Het aantal leerlingen ligt ver boven hetgeen dat ooit werd verwacht.

Voor de toekomst hebben we de wens om een Integraal kindcentrum (IKC) te vormen.

Weergave

Leerlingen
182
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Het rooster biedt de leerkachten de ruimte om 50 minuten pauzetijd te geven.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

De RI en E wordt  op school en Proloog niveau afgenomen.

De school heeft een specifiek ARBO programma.

Het veiligheidsdocument van de school beschrijft de diverse aspecten, zoals pestprotocol, social media etc. Dit is als bijlage toegevoegd aan VenstersPO.

Terug naar boven