School voor Speciaal Basisonderwijs De Vliethorst

Prinses Carolinalaan 1 2263 VJ Leidschendam

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Vliethorst

Het team

Toelichting van de school

Op De Vliethorst werkt een team van ervaren, enthousiaste en deskundige mensen. Veel van hen zijn al meerdere jaren aan onze school verbonden.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van een leerkracht wordt dit zoveel mogelijk intern opgevangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze leerlingen zijn gegroepeerd in groepen van ongeveer 16 leerlingen. Bij de samenstelling van de groep wordt rekening gehouden met leeftijd en niveau. Dit maakt wel dat in een groep kinderen van verschillende leeftijden en niveaus kunnen zitten. Onze groepen worden met onderbouw, middenbouw en bovenbouw aangeduid. 

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De Vliethorst is een speciale school voor basisonderwijs en de groepen zijn op een andere manier ingedeeld dan binnen het regulier onderwijs. Binnen elke groep worden meerdere niveaus en instructiegroepen aangeboden.

Binnen de school zijn twee speciale groepen waarbinnen extra tijd wordt besteed aan sociale vaardigheden.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De zorg zoals wij deze aan kinderen willen en kunnen leveren heeft onze voortdurende aandacht.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven