School voor Speciaal Basisonderwijs De Vliethorst

Prinses Carolinalaan 1 2263 VJ Leidschendam

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Vliethorst

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Onze school heeft een leerlingenraad, bestaande uit twee leerlingen vanuit de hoogste middenbouwgroep en uit alle bovenbouwgroepen. Met hen worden verschillende thema's besproken. Afgelopen schooljaar is een SWOT-analyse (sterke en zwakke kanten van de school) gemaakt met de leerlingenraad. De resultaten en voorstellen van de leerlingen zijn verwerkt in het schoolplan 2019-2023.

Jaarlijks wordt de sociale veiligheid van leerlingen gemeten met behulp van de SCOL. 

In maart 2021 staat een leerlingenquête gepland om de tevredenheid van leerlingen te meten. 

Tevredenheid
7,8

Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Deze school gebruikt een eigen vragenlijst voor het onderzoek naar de tevredenheid van ouders. De resultaten download je hier.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven