School voor Speciaal Basisonderwijs De Vliethorst

Prinses Carolinalaan 1 2263 VJ Leidschendam

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Vliethorst

In het kort

Toelichting van de school

Dit schoolvenster geeft u informatie over SBO De Vliethorst.

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten.

De Vliethorst is een SBO school met 10 groepen, waaronder een structuurgroep middenbouw en structuurgroep bovenbouw. De Vliethorst geeft onderwijs dat zo veel mogelijk aansluit bij het niveau, de belevingswereld en mogelijkheden van de leerlingen, zodat ze zich 'Op eigen wijze' kunnen ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op school. Vanuit rust en structuur, met oog voor de kinderen en hun mogelijkheden en talenten willen wij de kinderen begeleiden in hun groei en ontwikkeling. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig
  • Gestructureerd
  • Uitgaan van mogelijkheden
  • Positieve benadering
  • Op eigen wijze

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2019-2020 is De Vliethorst gestart met 135 leerlingen verdeeld over 10 groepen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
130
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven