School voor Speciaal Basisonderwijs De Vliethorst

Prinses Carolinalaan 1 2263 VJ Leidschendam

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Vliethorst

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2018-2019 heeft de Vliethorst eindtoetsen afgenomen binnen een pilot. In het schooljaar 2019-2020 zal onze school voor het eerst deelnemen aan de eindtoets (verplicht in 2020 voor SBO en SO).

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

cito lovs

analyseform

opp

groepsbespreking

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Vliethorst heeft in 2014 bezoek gehad van de Inspectie van het Onderwijs. Na hun onderzoek, waarvan het verslag in de bijlage is opgenomen, kende de inspectie de school het basisarrangement toe.


Terug naar boven