Protestants Christelijke Basisschool De Zonnewijzer

Rijnlandstraat 159 2265 WB Leidschendam

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Zonnewijzer

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Het leerlingtevredenheidsonderzoek heeft in 2023 plaatsgevonden. De school mag hier tevreden over zijn, maar er zijn altijd wel verbeterpunten. Deze gaat de school aan het begin van het schooljaar formuleren en in een Plan van Aanpak zetten.

Ook de veiligheidsmonitor van KanVas (hoort bij de Kanjertraining) is afgenomen en ook dit heeft geen aanleiding gegeven tot wijziging in beleid.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Bij de ouders heeft de tevredenheidsenquête plaatsgevonden in april 2023.

Gemiddeld waarderen de ouders de school met een rapportcijfer van 7,3.

Bij het laagste gemiddelde cijfer van 2,9 (op een vijfpuntschaal), gaven enkele ouders aan dat de school te weinig uitdaging biedt aan hun kinderen.

Een medewerker van school heeft zich door scholing gespecialiseerd in kinderen die meer uitdaging kunnen gebruiken. We hopen dan ook dat alle kinderen de komende schooljaren uitgedaagd zullen worden.  

Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven