Protestants Christelijke Basisschool De Zonnewijzer

Rijnlandstraat 159 2265 WB Leidschendam

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Zonnewijzer

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Het oudertevredenheidsonderzoek in 2015 heeft de school veel opgeleverd. Er zijn verbeterpunten geformuleerd en middels een plan van aanpak is daar uitvoering aan gegeven.

Bij de leerlingen zijn in de afgelopen jaren geen enquêtes afgenomen, behalve dan betreffende de sociale veiligheid.

Voor dit schooljaar (2019-2020) staan tevredenheidsonderzoeken gepland die afgenomen zullen worden bij leerlingen, ouders en personeel van school.

We gaan daartoe de vragenlijsten van Vensters gebruiken.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven