Protestants Christelijke Basisschool De Zonnewijzer

Rijnlandstraat 159 2265 WB Leidschendam

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Zonnewijzer

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

Helaas zijn de resultaten van de eindtoets van groep 8 de laatste 2 jaren onder de norm die de inspectie heeft gesteld.

Gezien de samenstelling van de laatste 2 eindgroepen en de opbrengsten in van deze groepen in voorgaande jaren, verbaast het de school niet dat de ondergrens niet is gehaald, ondanks alle inspanningen.

Om te voorkomen dat nogmaals een onvoldoende wordt gescoord, hetgeen gezien de samenstelling van de huidige groep niet verwacht wordt,  heeft de school voor een 'audit' Opbrengst Gericht Werken gekozen. Hiermee wordt schoolbreed aan verbetering gewerkt van opbrengsten in het algemeen, maar aan de eindopbrengsten van groep 8 in het bijzonder.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Ieder schooljaar in januari/februari en juni worden Cito-toetsen afgenomen.

De resultaten worden besproken door de leerkracht met de Intern Begeleider.

Er volgen hierop aanpassingen voor de komende tijd en doelen worden aangescherpt, zowel voor de individuele leerling als ook voor de groep.

De schoolopbrengsten zijn ook jaarlijks onderdeel van de gesprekken met het bestuur van Lucas Onderwijs.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Alle schooladviezen zijn met de ouders besproken.

Van alle schooladviezen is slechts één advies bijgesteld.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven