Protestants Christelijke Basisschool De Zonnewijzer

Rijnlandstraat 159 2265 WB Leidschendam

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Zonnewijzer

In het kort

Toelichting van de school

De Zonnewijzer is een Protestants Christelijke Basisschool in Leidschendam. Het christelijk karakter kenmerkt de school en de mensen die daar werken. Ook wordt er aandacht besteed aan andere levensovertuigingen en vinden we respect een belangrijke voorwaarde om met alle verschillen toch één school te zijn. De school wordt bevolkt door ruim 225 leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld over 9 lokalen en de school heeft een grote gymzaal. De Zonnewijzer kent een klassenmanagement dat gebaseerd is op het principe dat kinderen in toenemende mate verantwoordelijk worden voor hun schoolwerk. Dat begint al in de kleuterperiode. Het bevorderen van zelfstandig leren en werken van kinderen, geeft de leerkrachten de mogelijkheid om kinderen die dat nodig hebben extra te begeleiden. Wij werken met methoden die recht doen aan verschillen in niveaus en passend zijn bij de ontwikkeling van elk kind. De Zonnewijzer is een 'Kanjerschool', dat wil zeggen dat het hele team is geschoold in vaardigheden die verband houden met de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Een zelfde aanpak, op een zelfde manier aanspreken van kinderen bij conflicten en vooral inzicht ontwikkelen in de gevolgen van gedrag ten opzichte van elkaar. Er zijn veel ouders die begeleiden bij activiteiten in - en buiten school. U moet hierbij onder andere denken aan: begeleiden bij excursies, sportactiviteiten, verkeerslessen en overblijven. De rol van ouders is groot en zeker als het gaat om kinderen thuis te helpen met hun huiswerk. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig voelen
  • Sfeer is basis voor presteren
  • Goede methoden en hulpmiddelen
  • Expliciete DIrecte Instructie
  • Sportief en actief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school kende de laatste jaren een flinke groei van het aantal leerlingen. Deze groei is goed zichtbaar in de hele school. We laten per leerjaar maximaal 30 leerlingen toe, maar er zijn veel meer aanmeldingen dan plaatsen. Door de toestroom ontstaan er wachtlijsten. De hoop om ooit eens uit te breiden wordt niet opgegeven.

Oorzaken van de groei van school:

  • Revitalisering van het Oude Damcentrum.
  • Nieuwbouw in de directe omgeving van school.
  • Veel ouderen verlaten hun huis in aangrenzende wijk, jonge gezinnen komen daar te wonen.
  • De school staat goed aangeschreven.

Vanaf 2022 is de teldatum gesteld op 1 februari. Op 1 februari 2022 bedroeg het aantal leerlingen 226, hetzelfde aantal als op 1 februari 2023.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
211
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school werkt samen met Vlietkinderen, een organisatie voor onder andere kinderopvang.

Samen vormen we nog niet een Integraal Kind Centrum, maar op onderdelen sluiten we onze programma's op elkaar aan.

In school vinden wel bredeschoolactiviteiten plaats en de buitenschoolse opvang bevindt zich in de directe nabijheid van school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven