Leimundo

Hoflaan 80 2321 TA Leiden

  • Hier houden wij onze gezamenlijke vieringen.
  • Schoolfoto van Leimundo
  • Vanaf groep 1 krijgen onze leerlingen les van een native speaker.
  • Hoe maak je een brug zo stevig dat deze niet instort.....
  • Schoolfoto van Leimundo

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Elk jaar nemen wij in maart in de groepen 6, 7 en 8 de tevredenheidsvragenlijst af. Het resultaat bespreken wij in het team en publiceren wij in onze nieuwsbrief. 

Wij vinden het belangrijk om van onze kinderen te weten hoe zij hun eigen school ervaren.

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk om de tevredenheid van de ouders te meten. In samenwerking met de Medezeggenschapsraad stellen wij hen vragen over 'ons schoolklimaat', 'ons onderwijs', 'onze informatie en communicatie' en 'onze leefomgeving'. De resultaten van dit onderzoek publiceren wij in 'Ouder-enquête Leimundo'.

De samenvatting publiceren wij in het Nederlands en in het Engels.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven