De Leidse Houtschool

Adriaan Pauwstraat 1 2334 CG Leiden

  • Schoolfoto van De Leidse Houtschool
  • Schoolfoto van De Leidse Houtschool
  • Schoolfoto van De Leidse Houtschool
  • Schoolfoto van De Leidse Houtschool
  • Schoolfoto van De Leidse Houtschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Leerlingtevredenheid Leidse Houtschool (april 2023)

In april 2023 is bij de leerlingen uit de groepen 6-7-8 de vragenlijst Leerlingtevredenheid afgenomen via WMKPO. Het afnemen van de leerlingvragenlijsten is een wettelijke verplichting. De indicator Leerlingtevredenheid bestond uit 38 vragen over hoe tevreden de leerlingen zijn over school. De leerlingen vinden het leuk op school! Ze voelen zich welkom en veilig in en rond de school. Ze vinden de regels op school duidelijk, de juf of meester helpt goed en ze zijn tevreden over wat zij leren op onze school. De leerlingen geven de school het rapportcijfer 8,4! Wij zijn super trots op deze resultaten. De resultaten worden met de leerlingen, het team en de Medezeggenschapsraad (MR) besproken.

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Oudertevredenheid Leidse Houtschool  (april 2023)

In april van dit jaar zijn 172 ouders/verzorgers gevraagd om de oudertevredenheid lijst in te vullen via WMKPO. De respons op de Vragenlijst was 41%: 71 van de 172 respondenten heeft de vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is voldoende en daardoor krijgen we een goed beeld van de tevredenheid van ouders. De ouders/verzorgen konden kiezen uit een 1 = - -, 2 = -, 3 = +, 4 = + + score.

Met een score van 3,39 zijn ouders tevreden over de sfeer op school. De veiligheid scoort zelfs een 3,51. De ouders zijn met een score van 3,44 tevreden over de vakbekwaamheid van de leerkrachten en de informatieverstrekking en communicatie scoort een 3,23. Ouders zijn het minst tevreden over het ontbreken van een duidelijke missie en visie, de score was 2,83.

Het zijn mooie cijfers en het laat een positief beeld zien van oudertevredenheid over de Leidse Houtschool. Het rapportcijfer dat de respondenten gemiddeld geven is een 7,8! Het onderzoek geeft aan hoe ouders de school ervaren en hoe tevreden ze zijn over onze school. Deze resultaten worden medio mei/juni met het team en de Medezeggenschapsraad (MR) besproken. Er is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering en we zullen de resultaten van dit onderzoek dan ook gebruiken om dit te doen.

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven