De Leidse Houtschool

Adriaan Pauwstraat 1 2334 CG Leiden

  • Schoolfoto van De Leidse Houtschool
  • Schoolfoto van De Leidse Houtschool
  • Schoolfoto van De Leidse Houtschool
  • Schoolfoto van De Leidse Houtschool
  • Schoolfoto van De Leidse Houtschool

In het kort

Toelichting van de school

De Leidse Houtschool is een IPC-school en is gelegen aan de rand van de Leidse Hout, gehuisvest in een schitterend, karakteristiek gebouw uit de jaren dertig. Onze school ademt een lange geschiedenis van goed onderwijs. Wij zijn een dorpsschool in de stad; gezellig, kleinschalig en veilig, maar wel internationaal. We onderwijzen het Nederlandse Curriculum aan onze leerlingen, maar ook het International Primary Curriculum.

We weten heel goed dat kinderen leren door nieuwsgierig te zijn en dus faciliteren wij hun onderwijs zo dat zij het beste uit zichzelf leren halen. ‘Wij’ zijn ouders en leerkrachten. Samen met leerlingen. Wij staan voor goed onderwijs. Wij zijn de Leidse Houtschool.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • IPC
  • Tweetalig onderwijs
  • Autonomie
  • Internationaal

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op de Leidse Houtschool groeit snel door de komst van internationals en expats naar de buurt. Er zijn maximaal 24 leerlingen in een klas en maximaal 36 kinderen in een jaargroep. In '20-'21 zijn er 12 groepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
209
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Leidse Houtschool hanteert traditionele schooltijden.
Hierdoor kunnen ouders hun kinderen tussen de middag thuis voor de lunch ontvangen en is er de mogelijkheid dat kinderen overblijven.

Boter, Kaas en Overblijf is een organisatie die in het gebouw van de Leidse Houtschool het overblijven en de naschoolse opvang regelt.
De medewerkers van Boter, Kaas en Overblijf onderhouden een regelmatig contact met leerkrachten en directie van de school.
Zo wordt er gestreefd naar een gelijke aanpak tijdens de schooltijden en overblijfmomenten.

In principe is er voor alle leerlingen die willen overblijven plaats. Aanmelding gebeurt via de site van Boter, Kaas en Overblijf.
Voor plaatsing op de naschoolse opvang dienen ouders ook, evt. via de site, contact op te nemen met genoemde organisatie.

In overleg met de ouders wordt gekeken op welke dagen een kind geplaatst kan worden.

www.boterkaasenoverblijf.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven