De Wynwizer

Pikemar 17 8939 CR Leeuwarden

  • Aan de zuidzijde van de school hebben we een prachtig plein waar veel te ontdekken valt.
  • Lekker bouwen in de bouwhoek op één van onze werkpleinen.
  • Ontdek je creatieve talent. Op de Wynwizer gaat het om meer dan leren.
  • Alle groepen maken gebruik van onze moestuin. Er wordt gezaaid, geplant en de kinderen krijgen informatie over diverse planten.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vreedzaam
  • Deltagroep (Plusklas)
  • Respectvol en uitdagend.
  • Doelgericht
  • Opleidingsschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school is gesitueerd in de wijk Zuiderburen, een vinex wijk.

De meeste kinderen van onze school komen uit Zuiderburen en Hempens-Teerns.

Daarnaast hebben een aantal ouders uit andere wijken voor onze school gekozen o.a. door het aanbod voor (en de kennis van) meer- en hoogbegaafde kinderen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
251
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven