De Wynwizer

Pikemar 17 8939 CR Leeuwarden

  • Aan de zuidzijde van de school hebben we een prachtig plein waar veel te ontdekken valt.
  • Lekker bouwen in de bouwhoek op één van onze werkpleinen.
  • Ontdek je creatieve talent. Op de Wynwizer gaat het om meer dan leren.
  • Alle groepen maken gebruik van onze moestuin. Er wordt gezaaid, geplant en de kinderen krijgen informatie over diverse planten.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Over het algemeen zijn de kinderen tevreden. 

Op basis van deze gegevens en de uitslagen van SCOL maken we verdere analyses. 

Tijdens de onderwerpen (Vreedzame school) werken we continu aan verbetering van de veiligheid.

In het schooljaar 2022-2023 gaan we intensief aan de slag met de grondwet van de Vreedzame school. We vinden het belangrijk dat onze kinderen met plezier en in alle veiligheid naar school gaan. Deze veiligheid moet geborgd zijn, ook op plekken waar niet direct toezicht is. Middels de lessen van de Vreedzame school werken we aan ontwikkeling en bewustwording hierin.

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Het responspercentage van het oudertevredenheidsonderzoek was erg laag.

Reden voor ons om in het schooljaar 2022-2023 opnieuw een tevredenheidsonderzoek te doen. Dit gaan we dan aanvullen met gesprekken met een (aantal) groepen ouders. De resultaten daarvan nemen we mee in de totstandkoming van het schoolplaan 2023-2027.


Tevredenheid
6,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven