WereldKidz Meander

Dreef 88 3956 EW Leersum

  • Op Meander kunnen kinderen zich ontwikkelen tot wie ze zijn. Zelfstandige, verantwoordelijke mensen die hun kansen grijpen. Mensen met lef!
  • Binnen ons thematisch onderwijs leren we via spel woordenschat, lezen en rekenen. En natuurlijk samenwerken!
  • Als gezonde school hebben we aandacht voor gezonde voeding, beweging en welbevinden. Alle drie deze onderwerpen samen, maken ons gezond.
  • We helpen kinderen ontdekken wat hun talenten zijn. Daarmee versterken we hen van binnenuit en worden het veerkrachtige kinderen!
  • In de klassen zie je daltonkernwaarden terug: vrijheid & verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie.

In het kort

Toelichting van de school

Elke dag leren met plezier.....

Meander is de WereldKidz daltonschool in Leersum. Aan de Dreef staat een mooi schoolgebouw. Hier wordt elke schooldag gewerkt aan goed onderwijs. WereldKidz Meander is een openbare school die gericht is op de gehele ontwikkeling van ieder kind, zowel op cognitief gebied, als op persoonsontwikkeling met al je talenten. Dit doen we in een veilig omgeving met aandacht voor elkaar. 

Ieder kind is anders. Ieder kind leert anders. Onze school is een gemeenschap van kinderen die allemaal hun eigen talenten hebben. Op onze school benaderen wij ieder kind op de manier die het beste bij hem of haar past. Kinderen maken namelijk een optimale ontwikkeling door als ze betrokken werken en met plezier naar school gaan, in een natuurlijke, uitdagende omgeving waar iedereen elkaar ontmoet. Door het werken in units is een onderwijsteam van een aantal leerkrachten voor langere tijd betrokken bij een kind en er staan meer mensen om ieder kind heen

De daltonkernwaarden - vrijheid en verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit, zelfstandigheid, reflectie - zijn goed terug te zien in het werken in de units. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • samen leren
  • aandacht voor elkaar
  • veilig voelen
  • talentontwikkeling
  • innovatief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op Meander zitten ongeveer 100 kinderen. Meander is een openbare school. Alle kinderen zijn welkom bij ons van harte welkom. Onze school is een goede afspiegeling van de wereld waarin wij leven en daar zijn we trots op! In de school leren kinderen op een natuurlijke manier omgaan met verschillen. Respect, begrip en acceptatie zijn begrippen die je in de school dagelijks in de praktijk terugziet.

(NB. In het grafiekje ziet u dat wij 164 leerlingen hebben. Dit komt door de administratieve koppeling met de Hoogstraat in Leersum en het Sterrenbos in Amerongen. Dit aantal is dus niet kloppend, maar kunnen we in de gids helaas niet aanpassen.) 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
89
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, éénof meerdere middagen per week vrij).

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid is een belangrijk kwaliteitsaspect voor goed onderwijs binnen WereldKidz. Kinderen die zich fysiek en/of sociaal veilig voelen, ontwikkelen zich beter. Daarmee is veiligheid voorwaardelijk voor leren en ontwikkelen. Ook medewerkers moeten zich veilig voelen om elke dag weer met plezier en energie goed onderwijs te bieden aan leerlingen, samen met hun collega’s.

Binnen WereldKidz wordt aan de fysieke en sociale veiligheid structureel en planmatig gewerkt. Deze werkwijze staat beschreven in ons kwaliteitsbeleid. Samenwerking met externe partners zoals het samenwerkingsverband, CJG en GGD is cruciaal. Indien nodig wordt pro-actief contact gezocht. Ook investeren we tijd om de samenwerking steeds meer op elkaar af te stemmen in het belang van kinderen. Om preventief en curatief juist te handelen zijn er protocollen op WereldKidz - en schoolniveau. Het veiligheidsbeleid is daarmee een hulpmiddel om de juiste stappen te zetten. De protocollen zijn op verzoek van ouders/verzorgers in te zien op school.

Terug naar boven