WereldKidz Meander

Dreef 88 3956 EW Leersum

  • Op Meander kunnen kinderen zich ontwikkelen tot wie ze zijn. Zelfstandige, verantwoordelijke mensen die hun kansen grijpen. Mensen met lef!
  • Binnen ons thematisch onderwijs leren we via spel woordenschat, lezen en rekenen. En natuurlijk samenwerken!
  • Als gezonde school hebben we aandacht voor gezonde voeding, beweging en welbevinden. Alle drie deze onderwerpen samen, maken ons gezond.
  • We helpen kinderen ontdekken wat hun talenten zijn. Daarmee versterken we hen van binnenuit en worden het veerkrachtige kinderen!
  • In de klassen zie je daltonkernwaarden terug: vrijheid & verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2022 is een onderzoek uitgevoerd naar de leerlingtevredenheid. We vinden het belangrijk om de mogelijkheid te bieden aan de leerlingen om hun mening over hun school te geven. De leerlingen van Meander geven de school als rapportcijfer een: 8,6. En daar zijn we natuurlijk supertrots op! 

De kinderen zijn erg tevreden over wat ze leren en vooral over de hulp die ze krijgen van hun leerkrachten. 

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In 2022 is een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de ouders van WereldKidz Meander.

Zowel het schoolklimaat, als het onderwijsleerproces, als de informatieverstrekking wordt positief ervaren. De ouders van Meander geven de school een rapportcijfer 8,3. 

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven