Basisschool Floris Radewijnsz

Drossaardslaan 64 4143 BD Leerdam

  • Op onze school zijn we schooljaar 17-18 gestart met de Kanjertraining.
  • In 2018 is ons schoolplein vernieuwd en is er een klimmuur aangebracht. Onze kinderen maken hier veel gebruik van.
  • Dit is de hoofdingang van onze school.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Het leerlingtevredenheidsonderzoek is afgenomen in de groepen 6, 7 en 8. Het resultaat van dit onderzoek geeft voor ons als school goed weer hoe veilig de leerlingen zich op school voelen. Het cijfer 8,5 stemt ons zeer tevreden en dat houdt in dat de Kanjertraining hier zeker aan bij heeft gedragen. Dat betekent dat we naast onze wekelijkse lessen ook tijdens de overige momenten de Kanjertraining blijven inzetten bij het oplossen van problemen.


Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De vragenlijsten voor ouders worden om het jaar afgenomen op bestuursniveau. De responsaantallen voldoen niet aan de minimale vereiste betrouwbaarheid. Het percentage van deelnemers is 48%.

In het  schooljaar 2021-2022 is er een interne enquête op onze school afgenomen vanuit de MR, OV en team.

Tevredenheid
7,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven