Basisschool Floris Radewijnsz

Drossaardslaan 64 4143 BD Leerdam

  • Op onze school zijn we schooljaar 17-18 gestart met de Kanjertraining.
  • In 2018 is ons schoolplein vernieuwd en is er een klimmuur aangebracht. Onze kinderen maken hier veel gebruik van.
  • Dit is de hoofdingang van onze school.
  • Schoolfoto van Basisschool Floris Radewijnsz

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Het leerlingtevredenheidsonderzoek is afgenomen in de groepen 6, 7 en 8. Het resultaat van dit onderzoek geeft voor ons als school goed weer hoe veilig de leerlingen zich op school voelen. Het cijfer 8,4 stemt ons zeer tevreden en dat houdt in dat de Kanjertraining hier zeker aan bij heeft gedragen. Dat betekent dat we naast onze wekelijkse lessen ook tijdens de overige momenten de Kanjertraining blijven inzetten bij het oplossen van problemen.


Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De vragenlijsten voor ouders worden om het jaar afgenomen op bestuursniveau.

Het afgelopen schooljaar is er een interne enquête op onze school afgenomen vanuit de MR, OV en team.

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven