El Boukhari

Populierstraat 2 4142 EB Leerdam

  • In onze schoolbieb staan allerlei boeken met verschillende genres. Er zijn werkplekjes waar de kinderen alleen of samen kunnen werken.
  • Wij besteden aandacht verschillende islamitisch onderwerpen. We lezen namelijk regelmatig voor uit deze prachtige boeken.
  • In onze gebedsruimte bidden de kinderen van de groepen 6 tot en met 8 elke dag het middaggebed.
  • De kleuters kiezen elke dag op het planbord welk werkje ze gaan doen. Het leren samenwerken vinden we als school ook erg belangrijk.
  • De leerlingen werken met veel concreet rekenmateriaal. Dit doen we door de hele school heen.

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van Islamitische basisschool El Boukhari in Leerdam. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwaliteit
  • Identiteit
  • Veiligheid (welbevinden)
  • Respect
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
215
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven