El Boukhari

Populierstraat 2 4142 EB Leerdam

  • In onze schoolbieb staan allerlei boeken met verschillende genres. Er zijn werkplekjes waar de kinderen alleen of samen kunnen werken.
  • Wij besteden aandacht verschillende islamitisch onderwerpen. We lezen namelijk regelmatig voor uit deze prachtige boeken.
  • In onze gebedsruimte bidden de kinderen van de groepen 6 tot en met 8 elke dag.
  • De kleuters kiezen elke dag op het planbord welk werkje ze gaan doen. Het leren samenwerken vinden we als school ook erg belangrijk.
  • De leerlingen werken met veel concreet rekenmateriaal. Dit doen we door de hele school heen.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Als een school haar kwaliteit heeft vastgesteld is het belangrijk om te weten hoe de leerlingen over school denken. De leerlingen zijn tevreden over de school en de lessen die zij krijgen. Zij voelen zich veilig op school en in de groep. Er wordt nauwelijks gepest. 

De leerlingen geven de school voor schooljaar juni 2021 een rapportcijfer 8,3.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Als een school haar kwaliteit heeft vastgesteld is het belangrijk om te weten hoe de ouder over school denken. De ouders zijn tevreden over de school en de lessen die aangeboden worden. Wel geven zij aan dat ze zouden willen dat hun kinderen meer uitgedaagd worden, daarom zijn we nu bezig met een Plusklas voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Tevens kijken we goed naar de onderwijsbehoeften, zodat we per leerling goed in kaart hebben wat de leerling nodig heeft. Hier springen we adequaat op in, dat er voldoende uitdaging geboden wordt.  De ouders geven de school voor schooljaar juni 2021 een rapportcijfer 7,5.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven