El Boukhari

Populierstraat 2 4142 EB Leerdam

Schoolfoto van El Boukhari

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wellicht heeft u via de media gehoord dat er een enorme te kort aan invallers is binnen het onderwijs. Waar mogelijk wordt er voor vervanging gezocht bij ziekte of verlof van de groepsleerkracht. In uitzonderlijke situaties kan het voorkomen dat er geen vervanger gevonden kan worden. Er wordt eerst gekeken of het mogelijk is om de klassen samen te voegen of te verdelen. Dit is niet wenselijk omdat het de kwaliteit van het onderwijs ook vermindert. In situaties waar er geen andere mogelijkheid is, ontvangt u een verzoek om uw kind thuis te houden. In het geval dat u geen opvang kan regelen wordt uw kind op school opgevangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school werkt met de volgende specialisten:

- een gedragsspecialist

- een taalspecialist

- een Nt2 specialist

- een ICT specialist

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 gebruiken wij de kleutermethode Kleuterplein dat op alle kerndoelen is gebaseerd. Wij besteden veel tijd aan het aanleren van Nederlandse woordenschat en ook het verbeteren van de zinsbouw. Er wordt veel aandacht besteed aan rekenen, fonemisch bewustzijn en beginnend geletterdheid. 

De kinderen worden begeleid in het aanleren en oefenen van zowel fijne- als grove motorische vaardigheden. Elke dag wordt er in de speelzaal gespeeld of lekker buiten op ons gezonde schoolplein.


Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op onze school willen we de leertijd effectief besteden, omdat wij beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor het leren van onze leerlingen. Wij proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. Ook willen we ze voldoende leertijd geven om zich het leerstofaanbod eigen te maken. Wij werken vanuit een week- en jaarplanning en een dag voorbereiding. In principe trachten wij alle leerlingen in acht jaar de einddoelen basisonderwijs te laten halen. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In dit document staat beschreven welke ondersteuning wij als school kunnen bieden aan uw kind.  Het basisonderwijs moet zijn uiterste best doen zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs te geven zodat ze niet naar speciale scholen verwezen hoeven te worden. El Boukhari heeft in het schoolondersteuningsprofiel aangegeven zich te specialiseren in Nt2 en hoogbegaafdheid.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven