Basisschool De Handpalm - school met de Bijbel

Prins Bernhardstraat 3 9965 RA Leens

  • Basisschool De Handpalm... waar we samen Geloven in groei en bloei.
  • We maken gebruik van moderne methodes. Er is een balans tussen werken op papier en digitaal verwerken.
  • Het onderling samenwerken tussen en kinderen en teamleden vinden we belangrijk. Ouders zien we daarin als een belangrijke partner.
  • We wisselen het methodisch werken af met het thematisch werken.

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Om het jaar houden we een tevredenheidsonderzoek onder personeel, ouders en leerlingen vanaf groep 5.
Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven