Basisschool De Handpalm - school met de Bijbel

Prins Bernhardstraat 3 9965 RA Leens

  • Onderwijs in een ruim en prachtig gebouw.
  • Basisschool De Handpalm... waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord.
  • willen we op een christelijke manier met elkaar omgaan in een goede sfeer.
  • We presenteren ons werk, zo leren we van elkaar.
  • Ontwikkelingsgericht betekent aansluiten bij de belevingswereld van kinderen en werken aan de zone van de naaste ontwikkeling.

Het team

Toelichting van de school

In de afgelopen jaren is het hele team geleidelijk vernieuwd, doordat personeel met pensioen ging of gebruik maakte van mobiliteit. Het ontwikkelingsgerichte onderwijs dat door het 'oude' team vanaf begin jaren 90 is geïntroduceerd is overgedragen en geborgd door de nieuwkomers in samenwerking met de Activiteit, het landelijk centrum voor ontwikkelingsgericht onderwijs.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Handpalm heeft een interne begeleider die elke dinsdag aanwezig is. Daarnaast is er een bovenschoolse orthopedagoog beschikbaar. Er is een onderwijsassistent op 4 morgens.

Verschillende leerkrachten hebben een coördinerende taak m.b.t. rekenen, taal en lezen en/of gedrag.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven