Basisschool De Handpalm - school met de Bijbel

Prins Bernhardstraat 3 9965 RA Leens

  • Onderwijs in een ruim en prachtig gebouw.
  • Basisschool De Handpalm... waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord.
  • willen we op een christelijke manier met elkaar omgaan in een goede sfeer.
  • We presenteren ons werk, zo leren we van elkaar.
  • Ontwikkelingsgericht betekent aansluiten bij de belevingswereld van kinderen en werken aan de zone van de naaste ontwikkeling.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het venster van Basisschool De Handpalm, school met de Bijbel! Fijn dat u een kijkje neemt bij ons. Wij zijn een gereformeerde basisschool voor alle christenen, 'waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord'.

Onze visie:

Op De Handpalm speelt werken en leren zich af rond de ontwikkeling van ieder specifiek kind. Zijn ontwikkeling verloopt langs lijnen en samen met de leerkracht, ontdekt en maakt hij een volgende stap.

De eerste ontwikkelingslijn gaat naar zijn Vader in de Hemel, het kind leert Hem lief te hebben en te bewonderen en leert zich te verwonderen over de schepping.

De tweede lijn gaat naar zichzelf en naar de ander, hij leert zichzelf en de ander te respecteren en te waarderen. Het kind mag zich vol zelfvertrouwen ontwikkelen, zich emotioneel vrij uiten en het mag werken vanuit zijn nieuwsgierigheid. Hij werkt dagelijks met hoofd, hart en handen en wordt zo toegerust om de Heer, zichzelf, de ander, zijn omgeving en de wereld te leren kennen en te ontdekken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gereformeerd voor christenen
  • Ontwikkelingsgericht onderwijs
  • Betrokken leerlingen
  • Actieve ouders
  • Professionele leerkrachten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Handpalm in Leens heeft een stabiel leerlingenaantal. Sinds jaar en dag schommelen we rond de 80 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
58
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tussenschoolse opvang wordt door ouders zelf geregeld en is kosteloos. De ouders die de TSO verzorgen hebben hiervoor een training gevolgd. 

De voor- en naschoolse opvang is uitbesteed aan de Grondzeiler. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven