Skôalle it Aventoer

De Klamp 12 8404 GL Langezwaag

  • Schoolfoto van Skôalle it Aventoer
  • Schoolfoto van Skôalle it Aventoer
  • Schoolfoto van Skôalle it Aventoer

In het kort

Toelichting van de school

Skoalle It Aventoer is ontstaan na de fusie tussen basisschool de Hoekstien uit Luxwoude en basisschool de Wjukslach uit Langezwaag. Met het samengaan met deze scholen is er een school ontstaan voor de kinderen uit de dorpen Langezwaag, Luxwoude en Jonkersland. 

Wij zijn een school met een fijn -laagdrempelig- dorpskarakter die goed onderwijs geeft aan de kinderen. Een enthousiast en betrokken team staat elke dag klaar om de kinderen weer een stukje verder op weg te helpen naar zelfstandigheid. De school bestaat dit schooljaar uit ongeveer 145 leerlingen. Op deze website kunt u de belangrijkste informatie vinden over de school en kunt u meer te weten komen over de manier van werken bij ons op school. Wanneer u meer wilt weten kunt u altijd contact opnemen met de directeur van de school. Hij staat u graag te woord. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Verbinding
  • Avontuur
  • Talent
  • Ontwikkeling/groei

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
134
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven