Skôalle it Aventoer

De Klamp 12 8404 GL Langezwaag

  • Schoolfoto van Skôalle it Aventoer
  • Schoolfoto van Skôalle it Aventoer
  • Schoolfoto van Skôalle it Aventoer

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Op deze pagina is een overzicht te vinden van de leerlingtevredenheidspeiling. Deze is afgenomen in de periode februari/maart 2023 in groep 6,7 en 8.

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Beste ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen van Skoalle It Aventoer,

Wij werken als school hard aan de de kwaliteit van het onderwijs bij ons op school. Ook werken wij samen met u als ouders/verzorgers om de ontwikkeling van uw kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Om ons inzicht te geven in uw tevredenheid over onze school hebben wij een aantal korte vragen waarmee wij de goede punten en ontwikkelingspunten in kaart willen brengen. 

Deze resultaten zijn na verwerking terug te lezen op scholenopdekaart.nl. Daarnaast wordt de informatie gedeeld met het team en de MR. Helaas geeft deze enquête geen ruimte voor eigen inbreng. Mocht u hier wel behoefte aan hebben, kunt u dit doen met Maarten of via de MR van de school (mr.itaventoer@comprix.nl).

Vriendelijke groet,

Maarten Simmelink

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven