Basisschool De Wjukslach

De Klamp 12 8404 GL Langezwaag

Schoolfoto van Basisschool De Wjukslach

In het kort

Toelichting van de school

OBS De Wjukslach (Fries voor wiek/vleugelslag) is een reguliere middelgrote basisschool in Langezwaag. We zijn de enige basisschool in het dorp. Onze school biedt een goede en veilige sfeer en stimuleert een ieder een positief zelfbeeld te ontwikkelen. We bevorderen de zelfstandigheid van de kinderen en signaleren tijdig wanneer kinderen extra zorg nodig hebben.

Voor onze school gelden: respect, openheid, zelfstandigheid, verantwoordelijk en betrokkenheid als centrale waarden. Deze waarden zijn dan ook in ons dagelijks handelen terug te vinden.

We willen dat leerlingen zich in een uitdagende leeromgeving ontwikkelen tot kinderen met een reëel zelfbeeld met een bepaalde mate van zelfstandigheid en sociaal emotioneel evenwichtig. Op De Wjukslach werkt een team met passie voor onderwijs en ouders zijn actief betrokken bij het totale onderwijs gebeuren.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
123
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven