RKBS An d'r Put

Pastoor Scheepersstraat 9 6374 HR Landgraaf

Schoolfoto van RKBS An d'r Put

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Onder leerlingen van de groepen 6,7 en 8 is de Veiligheidsmonitor Primair Onderwijs afgenomen in mei 2023. Met ZIEN! wordt het welbevinden van leerlingen jaarlijks in kaart gebracht. Vanaf 2023-2024 wordt VISEON gehanteerd.

Het onderwerp sociale veiligheid staat daarnaast steeds op de agenda van de leerlingenraad.

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In april-mei 2023 werd de tweejaarlijkse oudertevredenheidspeiling gehouden.

Deze werd opgesteld met de MR en uiteindelijk ingevuld door 56 ouders. Dat is een responspercentage van 33,5%. Daarmee is de respons te laag voor een betrouwbare, representatieve interpretatie.

De ouders die de enquête hebben ingevuld beoordeelden de school op een vijfpuntsschaal met een score van 3,77.

Zij waren tevreden over

- De vorderingen die hun kind maakt

- Het plezier waarmee hun kind naar school gaat

- De inlooptijd


Verbeterpunten lagen op de volgende onderdelen:

- De veiligheid van de route naar school

- De bekendheid van onze school als goede school

- De herkenbaarheid van de pijlers taal en creativiteit

In de bijlage treft u de resultaten aan, aangevuld met de score van de vorige meting in 2021 ter vergelijking.

Tevredenheid
7,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven