RKBS An d'r Put

Pastoor Scheepersstraat 9 6374 HR Landgraaf

Schoolfoto van RKBS An d'r Put

In het kort

Toelichting van de school

RKBS An d'r Put: Gezond en Gelijk, met jou in de wijk!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Energie
  • Groei
  • Wereldwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

RKBS An d'r Put ligt in het krimpgebied Oostelijk Zuid Limburg. Het aantal leerlingen van onze school neemt als gevolg van deze krimp af. Op 01-02-2022 was ons leerlingenaantal 225. Het aantal leerlingen op 01-02-2023 was 207.

De leerlingen zijn in 2023-2024 verdeeld over 8 groepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
180
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We hebben de keuze gemaakt om de drie belangrijkste protocollen te publiceren via "Scholen op de Kaart". Al onze protocollen zijn te downloaden via onze website. Zij zijn opgenomen in de jaarlijkse bijlage van de schoolgids. Dit onderdeel van de schoolgids vindt u op onze website www.anderput.nl.

Terug naar boven