IKC De Zuidvliet

Stadspolderlaan 6 4484 DG Kortgene

  • Schoolfoto van IKC De Zuidvliet
  • Schoolfoto van IKC De Zuidvliet
  • Schoolfoto van IKC De Zuidvliet
  • Schoolfoto van IKC De Zuidvliet
  • Schoolfoto van IKC De Zuidvliet

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Meetinstrumenten om het pedagogisch schoolklimaat in beeld te brengen.

Jaarlijks gebruiken we Kijk voor de groepen 1 en 2. Dit zijn observaties door de leerkracht(en).
Onze school meet elke twee jaar in ieder geval de tevredenheid onder de leerlingen. Dit gebeurt in de groepen 6 t/m 8. Binnen IEP vullen de leerlingen van groep 3 t/m 8 hart en handen in. Dit wordt middels de talentenkaart in het rapport naar ouders gecommuniceerd.                   

Kijk is een praktisch hulpmiddel voor het observeren en registeren van de ontwikkeling bij vier- tot zevenjarigen. Binnen het domein sociaal- emotionele ontwikkeling worden doelen het gehele jaar door geobserveerd, bijgehouden en geregistreerd.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In maart 2021 is er een tevredenheidspeiling onder de ouders afgenomen. Wij hebben daarvoor Q-school gebruikt. Hieronder kunnen jullie in de bijlage de resultaten bekijken.
De peilingen zijn geanalyseerd en besproken binnen het team en de medezeggenschapsraad (MR). Op de punten die voor verbetering vatbaar waren is actie op ondernomen. De uitslag en de actiepunten zijn naar de ouders toe gecommuniceerd.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven